ETYKA W BIZNESIE

 

ETYKA W SEKTORZE PUBLICZNYM

Pomagamy organizacjom budować przewagę konkurencyjną w oparciu o etykę.

WDRAŻAMY WHISTLEBLOWING W ORGANIZACJACH

Linia Etyki dostarcza pierwszy na polskim rynku bezpieczny system sygnalizowania nieprawidłowości/system zgłaszania nadużyć. O tym, co dzieje się w organizacji najwięcej wiedzą pracownicy. Badania różnych ośrodków jako najbardziej skuteczne źródło wiedzy o nadużyciach wskazują sygnały pracownicze oraz sygnały anonimowe (tip). Mimo że statystyczny pracownik nie akceptuje obserwowanych nieprawidłowości, posiadaną wiedzę często zachowuje dla siebie w obawie przed konsekwencjami. System sygnalizowania Linii Etyki umożliwia zgłoszenie wątpliwości etycznych w pełnym poczuciu bezpieczeństwa.

Jak to robimy? Przeczytaj o whistleblowing

WDRAŻAMY KODEKSY ETYKI

Kodeks etyki pozwala podejście intuicyjne do etyki zamienić na podejście systemowe. Pracując z Klientami, za cel stawiamy sobie wypracowanie takiego rozwiązania, które będzie rozwiązaniem żywym. Żywym, a więc:

Jak osiągnąć te cele? Linia Etyki szyje kodeksy etyki na miarę, uwzględniając specyfikę Klienta, branży oraz realiów, w jakich Klient funkcjonuje (np. rynku pracy, lokalizację własną oraz dostawców). Jak to robimy? Przeczytaj więcej na temat kodeksu etyki

BUDUJEMY POLITYKI WEWNĘTRZNE

Polityki wewnętrzne pozwalają przełożyć cele zapisane w kodeksie etyki na codzienne życie organizacji. To praktyczne wskazówki dla organizacji i jej pracowników o tym:

Jak to robimy? Przeczytaj o programach etycznych

SZKOLIMY, PROWADZIMY WARSZTATY Z WHISTLEBLOWINGU ORAZ …

Szkolenia widzimy jako jeden z puzli w układaniu kultury etycznej w organizacji. Poprzez szkolenia pracodawca nadaje w organizacji ton, dając swoim pracownikom sygnał, na ile poważnie jest traktowana etyka. Naszym celem jest:

Jak to robimy? Przeczytaj o szkoleniach

AUDYTUJEMY

… a więc odpowiadamy na pytania:

A przede wszystkim rekomendujemy skuteczne rozwiązania. Jak to robimy? Przeczytaj o audycie etycznym

PRZYJMUJEMY NIEKONWENCJONALNE WYZWANIA

Jeśli Państwa organizacja ma niekonwencjonalną kulturę organizacyjną, zaproponujemy rozwiązanie równie niekonwencjonalne. Być może w Państwa organizacji pracownicy przychodzą do pracy w klapkach, wiedzę wchłaniają szybko, ale nie zza stołu, chcą się uczyć, ale raczej przez grę, przygotujemy rozwiązanie intrygujące i niepowtarzalne.


LTA Doradztwo Prawne


Akademia Antykorupcyjna

Kontakt

 

logo_le_red21

 

Linia Etyki Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa

Tel. + 48 22 290 26 26

Fax. +48 22 621 73 77

biuro@liniaetyki.pl

www.liniaetyki.pl