• Facebook
  • LinkedIn

Ustawa o jawności życia publicznego

Na początku 2018r. planowane jest uchwalenie Ustawy o jawności życia publicznego. Mimo że tytuł projektowanego aktu prawnego tego nie ujawnia, jego przepisy przewidują dla przedsiębiorców nowe obowiązki związane z zapobieganiem korupcji. Analogiczne zobowiązania dotyczyć będą jednostek sektora finansów publicznych.

Prace legislacyjne można śledzić na stronie Rządowego Centrum Legislacji: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12304351

Kontakt

LINIA ETYKI Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 11
01-524 Warszawa
Tel. +48 22 290 26 26
Fax. +48 22 621 73 77
biuro@liniaetyki.pl
www.liniaetyki.pl

Linia Etyki Sygnet